Forsiden  ›  Sikkerhed og backup  ›  E-mail Security  ›  Administration

Administration

I menuen ”Settings” finder du:

· Overview – Viser forsiden for settings.

· Antispam: Du kan aktivere/deaktivere ”Spamscan” samt administrere ”HeloCheck” og ændre spam score. Hvis ”Spamscan” er deaktiveret, vil samtlige e-mails inklusiv spam gå igennem uden at blive stoppet. Hvis ”HeloCheck” er slået fra, vil der ikke blive kontrolleret, om det er en afsender, der er tillid til. ”HeloCheck” anbefales at være slået til, da mange spammails stoppes på denne løsning. Spamscore står normalt til 4. Dette er sat ud fra en vurdering af samtlige brugere på systemet. Det kan ændres efter behov. Hust at trykke ”gem” efter ændringer.

image

 

 

· QMS: Quarantine Mail Service giver brugeren mulighed for at få tilsendt en e-mail med en liste over e-mails, der er blevet stoppet. Der er et link i den fremsendte e-mail, hvorfra brugeren kan frigive e-mails. Linket er gyldigt, indtil brugeren modtager en ny QMS e-mail. Du har mulighed for at vælge, om der skal sendes en e-mail dagligt eller ugentligt. Bemærk at ændringer foretaget på domæneniveau vil påvirke alle brugere, der modtager reelle e-mails på domænet. Hust at trykke ”gem” efter ændringer.

image

· Antivirus: Du kan aktivere/deaktivere antivirus her. Tryk ”gem”

image

 

· Archive: Du kan tilkøbe arkivering af reelle e-mails. Der er to forskellige måder at indstille arkiveringen på. Du kan enten tilkøbe en størrelse (i gigabyte) eller vælge at indstille arkiveringen på tid (dage). Ret henvendelse til din Account Manager, hvis dette ønskes.

· Whitelist: Alle whitelistede e-mailadresser/domæner vil optræde her med flueben ud for hver. Der er 3 ikoner. Den første, ”add”, giver dig mulighed for at tilføje en ny e-mail/domæne til din whitelist. Den næste, ”Invert selection”, sætter alle, der ikke er valgt, til ”valgt” og alle, der er valgt til ”ikke valgt”. Den sidste er en ”skraldespand”, der sletter de valgte e-mailadresser/domæner.

 

image

 

 

· Blacklist: Alle blacklistede e-mailadresser/domæner vil optræde her med flueben ud for hver. Der er 3 ikoner. Den første, ”add”, giver dig mulighed for at tilføje en ny e-mail/domæne til din blacklist. Den næste, ”Invert selection”, sætter alle, der ikke er valgt, til ”valgt” og alle, der er valgt til ”ikke valgt”. Den sidste er en ”skraldespand”, der sletter de valgte e-mailadresser/domæner.

 

image

 

· IP reputation: IP reputation: Dette er en RBL list check funktion. Denne funktion tjekker hos mange RBL lists, om en afsender er blacklistet eller registreret som spammer. Det anbefales at have denne funktion aktiveret, da den også formindsker risikoen for spam.

· Delivery: Her kan du angive, hvilken port og mailserver e-mails skal videresendes til. Dette bør kun ændres af administratoren.

image

 

· Diagnostics: Her kan du tjekke, om dit domæne og servere er korrekt opsat. Dette gøres ved at foretage en diagnosetest. Denne test er specielt god at køre, hvis der f.eks. foretages ændringer i ”Delivery”

image

· Users: Her har du som administrator mulighed for at administrere brugere. Du kan eksempelvis oprette/slette en bruger eller ændre brugerens rettigheder alt efter behov uden at brugeren får adgang til SOC. Der er 4 ikoner: ”add”, ”invert selection”, ”skraldespand” og en ”blyant”, der giver mulighed for at ændre i den valgte brugers rettigheder.

image

· True Users: Disse er Real Users. Kan indtastes manuelt eller via AD/LDAP integration. Såfremt dette er anvendt, vil der kun kunne sendes e-mails til brugere, der er oprettet. Alle andre e-mails vil blive afvist med besked til afsender om, at mailen ikke kan leveres, da brugeren ikke er oprettet på domænet.

 

image

· Change password: Her kan du ændre din adgangskode.

image